Στο ξενοδοχείο Athena Pallas Village 5* πραγματοποιήθηκε ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πρόγραμμα, το διάστημα 23-28 Ιουνίου. Οι συνεδρίες αφορούσαν θέματα όπως Μικροδομική, Φαινόμενα μεταφοράς, Νανο-υλικά και Συστήματα χαμηλών διαστάσεων, Μηχανικές ιδιότητες και Ανάπτυξη ανακρυστάλλωσης. Η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες, ενώ οι ακαδημαικοί εξέφρασαν τις απόψεις και τις μελέτες τους.